zpět

Hobblík a MUMRAJ! 2024 - Výsledky

24. březen 2024 v 19:10
Výsledky Krajské přehlídky ochotnických divadel

Čestná uznání, ceny a nominace festivalu Hobblík 2024

Cena 
Jaroslavu Štěpaníkovi
za autorský text 
František aneb Divné fógl 

Cena 
Stanislavu Olbrichtovi
za režii inscenace
František aneb Divné fógl 
Divadelního spolku Slavkov u Brna

Cena 
Martě Šujanové
za roli Herty
v inscenaci
František aneb Divné fógl 
Divadelního spolku Slavkov u Brna

Cena
Adamu Šimoníkovi
za roli Františka
v inscenaci
František aneb Divné fógl 
Divadelního spolku Slavkov u Brna

Cena 
za inscenaci
František aneb Divné fógl 
Divadelního spolku Slavkov u Brna

Čestné uznání 
Jakubovi Kaufmanovi
za výstup policisty v inscenaci V pajzlu
souboru BOD Břeclav

Cena pro 
Ingrid Nesvadbovou 
za roli Zuzany Prátové 
v inscenaci Zuzana Prátová hájí štěpnici
DS Svatopluk, Hodonín

Cena pro
DS Svatopluk, Hodonín
za zpracování lokálního tématu
v inscenaci Zuzana Prátová hájí štěpnici

Čestné uznání 
Soně Pachlové
za kostýmy v inscenaci
Ať žijí Husité!
Velického ochotnického spolku, Velká nad Veličkou

Cena za role sekretářek pro 
Kateřinu Janků
v inscenaci
Ať žijí Husité!
Velického ochotnického spolku, Velká nad Veličkou

Cena za roli Brambory Telecí pro 
Martinu Procházkovou
v inscenaci
Ať žijí Husité!
Velického ochotnického spolku, Velká nad Veličkou

Čestné uznání 
za kolektivní souhru
v inscenaci My na to máme
DS Sokol, Staré město

Čestné uznání
Miroslavu Havlíkovi
za roli ing. Metoděje Konvalinky
v inscenaci Manželky Metoděje Konvalinky
DS Mutěnice

Cena 
Davidu Navrátilovi
za autorský text 
Nevěra ve stádiu přípravy

Cena 
Romaně Krejčířové
za režii inscenace
Nevěra ve stádiu přípravy
Divadla NaŽivo, Velké Opatovice

—-

Diplom

Cena 
Divadlu NaŽivo, Velké Opatovice
za inscenaci
Nevěra ve stádiu přípravy

Cena 
Haně Malinové a souboru Rozkoš
za soustavnou tvorbu v oblasti sociálně divadelních projektů

Cena pro 
Anetu Fouskovou
za roli Mladá
v inscenaci Havrane z kamene
Divadelního souboru Břetislav, Břeclav

Cena pro 
Alenu Hunkařovou
za roli Juliány
v inscenaci Havrane z kamene
Divadelního souboru Břetislav, Břeclav

Cena pro 
Štěpána Tomeška
za režii
inscenace Havrane z kamene
Divadelního souboru Břetislav, Břeclav

Čestné uznání 
Aleně Vanžurové
za masky v inscenaci Havrane z kamene
Divadelního souboru Břetislav, Břeclav

Čestné uznání 
Mileně Studýnkové a Petře Kneblové
za kostýmy v inscenaci Havrane z kamene
Divadelního souboru Břetislav, Břeclav

Čestné uznání
za festivalový zpravodaj 
redakční radě pod vedením Markéty Podivínské

 ----------------------------------------

Porota nominuje na :
Divadelní piknik Volyně 2024 
inscenaci
František aneb Divné fógl 
Divadelního spolku Slavkov u Brna

Porota doporučuje na :
Divadelní piknik Volyně 2024 
inscenaci
Nevěra ve stádiu přípravy
Divadla NaŽivo, Velké Opatovice

--------------------------------------------

Ceny a doporučení festivalu Mumraj  2024


Cena za generační výpověď 
v inscenaci Vstávej 
souboru ZUŠ Hodonín 

Cena za kolektivní souhru
v inscenaci Zlatohlava
souboru DS Štěk Opava

Porota uděluje doporučení na celostátní přehlídku Mladá scéna Ústí nad Orlicí pro inscenaci Vstávej souboru ZUŠ Hodonín 

---------------------------------------------------------

Ceny Svazu Českých divadelních ochotníků
Oblastní předsednictvo - Jižní Morava

Svaz Českých divadelních ochotníků
Oblastní předsednictvo - Jižní Morava
uděluje

 

Cenu SČDO ObP - JM
DS Štěk, Opava
Divadelní festtival MUMRAJ! 2024 - Hodonín

 

Cenu SČDO ObP - JM
DS Břetislav, Břeclav
Divadelní festtival MUMRAJ! 2024 - Hodonín

 

Zlatý odznak SČDO JM
MgA. Janě Mifkové
za propagaci a rozvoj ochotnického divadla

-----------------------------------------------------

Zvláštní cena poroty

Porota uděluje osobní ocenění Svatopluku Kouřilovi předsedovi Svazu Českých divadelních ochotníků Oblastní předsednictvo - Jižní Morava

za dlouholetou, srdečnou, kvalifikovanou, humornou a obětavou podporu celému festivalovému dění.

Svatopluku, děkujeme za nenahraditelnou aktivitu v celém cyklu festivalu, od semínka po sklizeň.