Dodávka užitkového automobilu kategorie N1

Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Dodávka užitkového automobilu kategorie N1

Podrobnosti k zakázce naleznete v přiložených dokumentech.