GDPR

Emailové adresy se souhlasem adresáta používáme k zasílání newsletteru (obchodních sdělení, aktualit a novinek Domu kultury Hodonín).

Poštovní adresy a telefonní čísla se souhlasem adresáta či majitele telefonního čísla používáme k zasílání informací o změnách programu, termínu či pro zaslání propagačních materiálů.

Osobní data pro tyto účely budeme uchovávat po dobu pěti let.

Fotografie a videozáznamy pořízené na akcích konaných v Domě kultury Hodonín používáme výhradně k propagačním účelům – web, facebook, instagram, youtube