Obchodní podmínky

Zakoupené vstupné se nevrací, ani nevyměňuje. Z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Prodávající nepřijímá zpět zakoupené vstupenky ani je nevyměňuje za jakékoliv jiné vstupenky, ať by důvod požadované výměny nebo storna byl jakýkoliv. Kupující je povinen si při nákupu překontrolovat veškeré údaje, které se tykají představení (akce) a komentovaných prohlídek, na které (kterou) si kupuje vstupenku – místo, datum, čas, umístění sedadla v sále, viditelnost z příslušného sedadla, cena, uplatnění slevy. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.

Změna programu a obsazení (dále souhrnně „změna představení") je vyhrazena. Při změně představení zůstávají zakoupené vstupenky v platnosti pro náhradní představení. V případě rozsáhlejších změn v programu si prodávající z důvodu technického zajištění výměny vstupenek vyhrazuje možnost požadovat, aby si kupující vyzvedl nové vstupenky na pokladnách prodávajícího, a to bez dalšího poplatku (nastane-li taková situace, zveřejní prodávající bez zbytečného odkladu informace tykající se výměny vstupenek na svých webových stránkách. V případě, že kupující nemá zájem o náhradní představení, lze situaci řešit na základě individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím ohledně možného náhradního řešení.