zpět

Aktuální opatření a informace k zakoupeným vstupenkám

od 22. 11. 2021 v 15:00
do 1. 4. 2022 v 23:00
Dům kultury Hodonín

Opatření platná od 10. do 18. února 2022

Od 10. února je pro návštěvníky zrušena povinnost prokazovat se u vstupu proděláním nemoci nebo očkováním. Nemusí se prokazovat ani negativním antigenním nebo PCR testem. 

Během společenských akcích uvnitř platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95) vždy. Na koncertech a divadlech je povolené konzumovat v sále. 

Zdroj: https://covid.gov.cz/situace/kultura/koncerty

 

Opatření platná od 3. ledna 2022

Podmínky pro vstup na akci:

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření - platí pouze pro: 

i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo

ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci - doloženo záznemem v informačním systému;

iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo

b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Vracení zakoupených vstupenek pro ty, kteří se plánovali prokázat absolvováním PCR nebo antigenního testu

Od 22. listopadu 2021 vstoupily v platnost nová opatření /https://covid.gov.cz/situace/kultura/, která se dotkla mnohých z vás, kteří jste plánovali navštívit některou z připravovaných událostí a prokázat se absolvováním PCR nebo antigenního testu.
V zájmu zachování stoprocentního zákaznického servisu jsme se rozhodli, že bude možné vstupenky zakoupené před 22. listopadem vrátit.

 Jak na vrácení vstupného? 

🔹 Vstupenky zakoupené osobně

 - vstupenky můžete vrátit na místě, kde jste je zakoupili (pokud jste je např. koupili na pokladně Kulturního domu, stornovat je můžete pouze na tomto místě)

 - vracíme pouze vstupenky zakoupené do 22. listopadu 2021, vstupenky je možné vrátit nejpozději 5 dnů před konáním dané akce

 

🔹 Vstupenky zakoupené online

- kontaktuje nás na email bravencova@dkhodonin.cz, kde uvedete: jméno, název akce, počet vstupenek, jejich kód a potvrzení o nákupu vstupenek a naše zaměstnankyně s Vámi vrácení vstupného dořeší. V příípadě dotazů volejte: +420 518 309 416

 

🔹 Otevírací doba pokladny

Pondělí: 9,00 – 11,00 hod. 14,00 – 17,00 hod.

Středa: 9,00 – 11,00 hod. 14,00 – 17,00 hod.

Pátek: 9,00 - 11,00 hod.

 

Upozorňujeme, že některé z našich akcí jsou pořádány v koprodukci, nejsme tedy jedinými pořadateli a jejich obchodní podmínky se mohou lišit. S partnery jsme vyjednali jednotný postup, nicméně se lhůta na vrácení vstupenek může prodloužit.

 

Děkujeme za trpělivost a přejeme pevné zdraví.
Tým Domu kultury Hodonín
 --------------------------------------------------------------------------------------

Opatření platná od 22. listopadu 2021 do 28. února 2022

Návštěva kulturních akcí bude umožněna pouze po prokázání následujícího:

I) písemné nebo elektronické potvrzení o očkování proti COVID-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvou-dávkových vakcín, první u jedno-dávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní


II) doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
návštěvníci ve věku 12 – 18 let mohou koncert navštívit dle výše uvedeného nebo po předložení negativního PCR testu (ne staršího 72 hodin)

III) předložit oficiílná PCR test starý nejvýše 72 hodin u následujících případů:

a) osoby do 18 let

b) osoby s doloženou kontraindikací k očkování

c) osoby, které jsou ve fázi nedokončeného očkování (všechny tyto osoby mají nárok na 5 bezplatných PCR testů měsíčně)


- na děti do 12 let se tyto podmínky nevztahují


výjimky, na které se nevztahují podmínky výše uvedené naleznete na www.mzcr.cz
 Kontrola výše uvedeného bude probíhat před vstupem do sálu. Prodej testů na místě konání koncertu nebude možný.

Dále prosíme o respektování následujícího:

Všichni přítomní v místě konání koncertu musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). Výjimkou je konzumace v místě tomu určeném.
Při vstupu do prostor konání koncertu použijte dezinfekci na ruce.
Na představení, prosíme, přijďte s dostatečným předstihem, abychom včas stihli nezbytnou kontrolu dokladů a nezpožďovali začátek představení.

 --------------------------------------------------------------------------------------

Zatím nebyly vloženy žádné položky.