zpět

Jaroslav Dušek - Pátá dohoda ve spolupráci s Klubem Lávka

25. leden 2022 v 19:00
Dům kultury Hodonín

Na Pátou dohodu s Jaroslavem Duškem se můžete těšit v úterý 25. ledna 2022 od 19 hodin. 

O představení:
Pátá doho­da nás zavá­dí do hlub­ší rovi­ny naše­ho sebe­u­vě­do­mo­vá­ní a navra­cí nás k naše­mu vro­ze­né­mu pra­vé­mu já. Toto pokra­čo­vá­ní Čtyř dohod, kte­ré změ­ni­ly živo­ty mili­o­nům lidí po celém svě­tě, při­po­mí­ná nej­vět­ší dar, kte­rým se může­me obda­ro­vat: svo­bo­du být sám sebou.

V představení také účinkují Pjér La Š´éz a Zdeněk Konopásek.

Pozor: V pondělí 24. 1. 2022 v Hodoníně proběhne také představení Čtyři dohody

Based on the book The Fifth Agreement © 2010 by Miguel Angel Ruiz, M.D., Jose Luis Ruiz, and Janet Mills. Produced with permission of Amber-Allen Publishing, Inc. P.O. Box 6657, San Rafael, CA 94903. All rights reserved.

 

Koupit vstupenku