zpět

Výroční cena města Hodonína za rok 2021

3. březen 2022 v 19:00
Sál Evropa Hodonín

Slavnostní udílení významné Výroční ceny města Hodonín za rok 2021

~ Laureáti

1. PhDr. Marek Vařeka Ph.D. – za dlouholetou osvětu v oblasti historie, výstavní a publikační činnost s nadregionálním dosahem

2. Ing. Jitka Soldánová – za dlouholetou činnost ve Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením

3. REPRESS, spol. s r. o. – za rozvoj podnikání v Hodoníně a šíření dobrého jména města v oblasti polygrafie 

 

~ Vystoupí

Ivana Pavlů - soprán, Robin Červinek - baryton, Marta Vašková - korepetitor

 

~ Vstup zdarma, občerstvení zajištěno 

 

~ O ceně

Výroční cena města Hodonína vyjadřuje symbolické poděkování za spoustu obětavé práce osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj města Hodonína, jeho popularizaci a šíření dobrého jména v různých oblastech doma i v zahraničí. Uděluje se od roku 2000 fyzickým i právnickým osobám.