zpět

Den seniorů

30. září 2022 v 15:30
Kulturní dům Hodonín

I letos se můžete těšit na tradiční Den seniorů, který se uskuteční 30. září od 15:30 v Kulturním domě Hodonín. 

PROGRAM:

Foyer od 15.30 – prezentace organizací:
Státní zdravotní ústav, Městská knihovna Hodonín, Homedica s.r.o., Oblastní Charita Hodonín, PS Homediss o.p.s., Oblastní spolek ČČK Hodonín, Anděl Strážný, z.ú., Oáza Hodonín, z.s., Zelený dům pohody p.o., Lázně Hodonín s.r.o., Psychocentrum domeček Hodonín, o.p.s., ProSenior Hodonín a SONS Kyjov, Domov pro seniory Bažantnice, p.o., Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.,.

Hlavní sál od 16.00 – kulturní program:
Moderuje: Karel Hegner
 
16:00 Zahájení - Karel Hegner
 
16:10 Zdravice zástupců vedení města Hodonína
Zdravice zástupců Svazu důchodců, místní organizace Hodonín 
 
16:15 MŠ v Hodoníně, Družstevní čtvrť
                   
16:25 Zatančí klienti Zeleného domu pohody     
                     
16:35 Vystoupení pěveckého sbor Pastelky při SONS Kyjov
 
16:50 Karel Hegner - zpěv  
                    
17:05 Martha a Tena Elefteriadu
                       
17:50 Hodonínské mažoretky
 
18:15 Karel Hegner - zpěv  
 
18:30 Dechová hudba Svárovanka   
 
21:00 Volné ukončení akce

Změna programu vyhrazena