zpět

Výroční cena města Hodonína za rok 2022

9. březen 2023 v 19:00
Sál Evropa Hodonín

Slavnostní udílení významné Výroční ceny města Hodonín za rok 2022

~ Laureáti
1. Mgr. Ladislav Ambrozek in memoriam – za všestranný rozvoj města a dlouholetou obětavou práci pro Hodonín a jeho občany

2. Ing. Milan Sýkora in memoriam – za dlouholetou obětavou práci pro hodonínské lázně, jejich rozvoj a popularizaci za hranicemi regionu

3. Mgr. Marta Králová – za dlouholetou obětavou práci s mládeží a významný podíl na rozvoji hodonínského gymnázia

4. TIREX AUTOPLACHTY s. r. o. – za šíření dobrého jména města, rozvoj podnikání a zaměstnanosti v Hodoníně

 

~ Vystoupí
Jiří Hrubý - klavír, Jiří M. Procházka - zpěv (IndiviDual)

 

~ Vstup zdarma

 

~ O ceně
Výroční cena města Hodonína vyjadřuje symbolické poděkování za spoustu obětavé práce osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj města Hodonína, jeho popularizaci a šíření dobrého jména v různých oblastech doma i v zahraničí. Uděluje se od roku 2000 fyzickým i právnickým osobám.