zpět

Den seniorů a zdravotně postižených

27. září 2023 v 15:30
Dům kultury Hodonín

Kulturní a společenské odpoledne k příležitosti Svátku seniorů a zdravotně postižených
Setkání se zástupci města Hodonín

15:30 vestibul DK - prezentace činnosti organizací:

- Státní zdravotní ústav
- Městská knihovna Hodonín
- Homedica s.r.o.
- Oblastní Charita Hodonín
- PS Homediss o.p.s.
- Oblastní spolek ČČK Hodonín
- Anděl Strážný, z.ú.
- Oáza Hodonín, z.s.
- Zelený dům pohody p.o.
- Nemocnice T.G.M Hodonín, p.o.
- Lázně Hodonín s.r.o.
- Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
- ProSenior Hodonín a SONS Kyjov, z.s.
- Domov pro seniory Bažantnice, p.o.
- Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.
- sociální odbor odbor sociálních věcí a školství MěÚ Hodonín,
- Senior pasy


Výstava umělecké tvorby klientů Domova pro seniory Bažantnice.
 
V rámci programu vystoupí:

- Vladimír Hron
- děti z MŠ Družstevní čtvrť
- Hodonínské mažoretky
- seniorky z klubu ProSenior
- pěvecké soubory Rozmarín a Urban ze Skalice
- Echo z Holíče
- zatančí klienti Zeleného domu pohody.
 
K tanci zahraje DH Bojané
Akci moderuje Karel Hegner.
Akce se koná ve spolupráci s JMK.