zpět

Výroční cena města Hodonína

7. březen 2024 v 19:00
Sál Evropa

Slavnostní udílení významné Výroční ceny města Hodonína za rok 2023

Laureáti: 

1. Mgr. Irena Chovančíková - za dlouholetou propagaci myšlenkového odkazu T.G.Masaryka a za šíření dobrého jména města Hodonína v oblasti historie.

2. Vladimír Brhel - za dlouholetou práci s mládeží a šíření dobrého jména města Hodonína v oblasti sportu.

Vystoupí: 
Smyčcový kvartet Davida Herzána
Komorní orchestr Jana Noska ZUŠ Hodonín

Vstup zdarma

O ceně
Výroční cena města vyjadřuje symbolické poděkování za spoustu obětavé práce osobnostem, které se významně zasloužili o rozvoj města , jeho popularizaci a šíření dobrého jména města Hodonína v různých oblastech doma i v zahraničí. Uděluje se od roku 2000 fyzickým i právnickým osobám. 

Zatím nebyly vloženy žádné položky.