Dům kultury Hodonín

Poptávka na dodání kompletního systému na rezervaci, předprodej a prodej vstupenek.

25. 6. 2019 

Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace (DK) Vás touto cestou vyzývá k podání nabídky na dodání kompletního rezervačního systému (RS) na předprodej (na pokladnách i on-line) a prodej vstupenek.
Jsme organizace zřízená výhradně Městem Hodonín a v užívání máme Kulturní dům Hodonín (KD) s multifunkčním sálem (s variabilní výsuvnou elevací atd.) a kino Svět Hodonín (kino). Kulturně společenské akce zajišťujeme občas i v jiných prostorách. Aktuální roční obrat z prodeje vstupenek je cca 10 mil. Kč. Hlavní prodejní místa máme v KD (ekonomické odd. a v pokladně u vstupu do KD), v kině, v informačním centru. Na těchto pracovištích (+ jedno mobilní) máme PC s termotiskárnami (DXdm00092  DMX E-4205 MKIII ADVANCED DT). V KD a kině máme platební terminály. Pro kontrolu vstupenek využíváme čtečky čárových kódů (pomalé PDA).
Pokud Váš RS dokáže plně nahradit námi dosud užívaný (Colosseum), pošlete nám nejpozději do 16. července 2019 Vaši konkrétní nabídku, kde kromě kompletního popisu

Vašeho RS ještě doplňte odpovědi na tyto dotazy.
-  Kompletní roční náklady na RS při Vámi předpokládaných a uvedených parametrech (položkově). S nebo bez DPH?
-  Kompletní náklady na přechod na Váš RS (položkově) při Vámi předpokládaných a uvedených parametrech
-  Rozpis HW (jeho parametrů a Vaší nabídkové ceny), který by bylo potřeba dokoupit, aby Váš RS byl plně funkční (na výše uvedených pracovištích), pokud by nebylo možné využít náš stávající HW, nebo pokud by nebyl součástí Vámi uvedené ceny za roční provoz RS. Uveďte i typ a cenu Vámi doporučených rychlých kontrolních čtecích zařízení u vstupů (včetně případných nutných nákladů – instalaci, nastavení …) při odběru 3 ks.
-  Váš požadavek na minimální délku trvání vzájemné smlouvy při Vámi uvedených cenách (délka výpovědní lhůty).
-  Záruka, závazek, vyřešení případných vzniklých problémů
-  Pro kolik pracovišť, uživatelů (pokladních) je Vámi uváděná cena. Případně jaké jsou náklady na navýšení (pokladen, uživatelů).
-  Jaké jsou Vámi předjednané podmínky při internetové platbě kartou (% z prodeje) a u koho (GoPay?). Lze provádět webové nákupy i převodem z účtu? Jaké jsou náklady na předtisk vstupenek v případě vstupenky na tvrdším termopapíru?
-  Reference (obdobná pracoviště kde je Váš RS již používán)
-  Podporuje Váš RS možnosti využití katalogů akcí a filmů (interní přebírání prémiových filmů ..), používání newsletterů, zapojení druhého monitoru (s udají dle požadavku GDPR)
-  Jaké jsou možnosti tvorby sálů v RS a kdo je provádí (uživatel?). Případně jaké jsou náklady na tvorbu sálů.
-  Podporuje Váš RS i prodej přes mobilní telefony, případně propojení aplikací pro sociální sítě přímo s prodejními stránkami (www.dkhodonin.eu)?
-  Jakým způsobem probíhá proškolení obsluhy a za jakou cenu?
-   Podporuje Váš RS tvorbu uzávěrek např. po akcích, či po obdobích, prodejcích atd.?
V případě že bychom se rozhodli přejít na Váš RS a objednávku doručili do 19. 7. 2019, bylo by reálné a Vámi garantované provést nastavení Vašeho RS do poloviny srpna (do tří týdnů od objednání) a následné zaškolení obsluhy? Případně uveďte Vaše možnosti.
V případě požadavku na upřesnění poptávky mě prosím kontaktujte na mob.: 724 123 298, nebo e-mail: pospisil@dkhodonin.cz
 

 

Partneři