zpět

Vavřinecký lidový jarmark 2024

10. srpen 2024 v 9:00
Masarykovo náměstí, Hodonín

Harmonogram Vavřineckého lidového jarmarku:

Zveřejnění přihlášky do 31.3.2024
Podání přihlášky do 15.6.2024
Odeslání potvrzení o přijetí do 30.6.2024
Zaplacení prodejního místa do 17.7.2024
Odeslání potvrzení o zaplacení a čísla prodejního místa s QR kódem do 31.7. 2024

Přihláška je spuštěná ZDE
https://registrace.dkhodonin.eu

Vymezení prodejních zón ( mapa pod článkem )

Zóna A (VIP zóna) – část Masarykova náměstí na pozemku parc. č. 2879/1  - plocha vyznačená zeleně,

Zóna B (gastro zóna)- část Národní třídy na pozemku parc. č. 2881/2, 2883/4 – plocha vyznačena červeně,

Zóna C (zóna řemesel a zábavy) – část Masarykova náměstí na pozemku parc. č. 2879/1 – plocha vyznačená modře, 

Zóna D (zóna volného prodeje) -  část Národní třídy na pozemku parc. č. 2881/2, 2883/3, 2879/5 – plocha vyznačená žlutě,
 

Výše nájemného za stánek o maximální velikosti 6*3 m v zóně A a B a o velikosti 2*2 m v zóně C a D

-       V zóně A (VIP zóna) – 15.000,- Kč/prodejní den + každý další 1 m2 za 1.500,- Kč/prodejní den

 

-       V zóně B (gastro zóna)  - 7.000,- Kč /prodejní den + každý další 1 m2 za 700,- Kč/prodejní den

 

-       V zóně C  (zóna řemesel a zábavy) - 1.000,- Kč/prodejní den + každý další 1 m2 za 100,- Kč/prodejní den

 

-       V zóně D (zóna volného prodeje)– 2.000,- Kč/prodejní den + každý další 1 m2 za 200,- Kč/prodejní den

Odběr elektrické energie 500,- Kč/prodejní den (nájemce stánku platí vždy za odběr elektrické energie v případě, že je mu ke stánku pořadatelem akce připojen do elektrické sítě).

Rozhodnutím ředitele Domu kultury Hodonín, příspěvkové organizace může být poskytnuto snížení nájemného a to :

a)    u nájemců prodávajících výrobky tradičních lidových řemesel nebo produkty vztahující se tématicky k povaze jednotlivých akcí až do výše 50% běžného nájemného, 

b)    u velkoplošných atrakcí pro děti (např. skákací hrad) až do výše 75% běžného nájemného,

c)    u nájemců prodávajících výrobky tradičních řemesel s ukázkou výroby včetně prezentace řemesla v dobovém kostýmu až do výše 100% běžného nájemného.

-----------------------------------------------------------------------------------

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu umístění prodejního místa  prodávajícího podle charakteru nabízeného zboží a obsazenosti vybraného prostoru. 

Těšíme se na Vás. 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

Pachlová Soňa, tel: +420 602 740 952, pachlova@dkhodonin.cz