Volná místa a výběrová řízení

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace,  Horní Valy 3747/6, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo:

Uvaděč/uvaděčka v kině Svět Hodonín

Pracovní náplň:

 • Podávání informací návštěvníkům kina
 • Dohled a zajišťování provozu v době promítání kina
 • Pořádková služba při promítání kina
 • Dohled a zajišťování provozu v šatnách
 • Organizování práce ostatních brigádníků na směně
 • Záskok za pokladní
   

Místo výkonu práce:

Kino Svět Hodonín, Velkomoravská 4535/9, 695 01  Hodonín
 
Platové zařazení:

Platová třída 3 (dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dále dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění)
 
Pracovní poměr: HPP
 
Předpokládaný nástup: 1. 6. 2024
 
Předpoklady:

 • Dosažené vzdělání – minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou

Další požadavky:

 • Časová flexibilita a samostatnost je podmínkou výkonu práce
 • Znalost práce v online prostředí včetně základní aplikací
 • Komunikativnost, samostatnost, organizační schopnosti
 • Praxe v kulturní organizaci výhodou
 • Schopnost řídit kolektiv a odolnost proti stresu
 • Státní občan ČR způsobilý k právním úkonům, bezúhonný

Podrobnosti zde

------------

Provozář Snack baru DK, produkční, programový a kulturně výchovný pracovník

Pracovní náplň:

 • nabídka a samostatný prodej zboží, jeho přejímka, uskladňování, vystavování a aranžování zboží ve Snack baru DK Hodonín,
 • evidence zboží na elektronické pokladně, inkaso, pravidelný odvod tržeb, denní a měsíční uzávěrky,
 • dle hygienických předpisů myje a udržuje v čistotě přístroje k výrobě občerstvení, nádobí a příbory, regály, police a skříňky určené k jejich uložení a k vystavení a uložení zboží k prodeji,
 • běžný úklid prostor Snack baru DK Hodonín – za barem a ve skladu kavárny, včetně utírání prachu, vynášení odpadků, čištění        nábytku a zařízení, apod.
 • dodržuje bezpečnostní a požární předpisy a dbá na jejich dodržování i ze strany návštěvníků Snack baru
 • plní pokyny nadřízeného pracovníka – vedoucí programového oddělení DK Hodonín a ředitele DK Hodonín, týkající se prodeje, zásobování, inventarizace a provozu kavárny DK Hodonín.
 • dodržuje stanovenou pracovní dobu a vede evidenci svých příchodů a odchodů ve společné docházkové knize DK.
 • vedení brigádníků
 • vedení skladu, evidence, mytí a  udržování v čistotě vratných kelímků používaných při  kulturních akcích
 • zabezpečení programové nabídky Snack baru Domu kultury, včetně zajištění smluvních vztahů s umělci, zajištění realizace pořadů dle smluv, příprava ekonomické rozvahy chystaných pořadů a akcí;
 • spolupráce s oddělením provozu při přípravě a zajištění pořadů;
 • zpracování ekonomického vyhodnocení pořádaných akcí;
 • komunikace s divadelními a folklorními spolky spolupracujícími s Domem kultury;
 • zajišťování podkladů pro propagaci kulturních akcí DK
 • zajišťování včasného výlepu plakátů pořadů, které organizuje DK

Místo výkonu práce:

Dům kultury Hodonín, Horní Valy 3747/6, 695 01  Hodonín

Platové zařazení:

Platová třída 8 (dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dále dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění)

Pracovní poměr: HPP

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2024

Předpoklady:

 • Dosažené vzdělání – minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou

Další požadavky:

 • Časová flexibilita a samostatnost je podmínkou výkonu práce
 • Znalost práce v online prostředí včetně základní aplikací
 • Komunikativnost, samostatnost, organizační schopnosti
 • Praxe v kulturní organizaci výhodou
 • Schopnost řídit kolektiv a odolnost proti stresu
 • Státní občan ČR způsobilý k právním úkonům, bezúhonný

Podrobnosti zde